Atliekame šių statinių kadastrinius matavimus:

  • Gyvenamieji, sodo namai;
  • Butai, patalpos, bendrabučiai;
  • Daugiabučiai ir komerciniai pastatai;
  • Neįrengtų palėpių matavimas ir dalių paskaičiavimas.

 

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, 
kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar 
pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių savininkui ar naudotojui 
pageidaujant.

Kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo 
vietą ir kitus rodyklius.

Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinio savininko (naudotojo) 
prašymu, kai reikia padalinti, atidalinti, sujungti, atlikti amalgamaciją 
(atidalijama, neformuojant atskiro objekto, o sujungiama su greta esančiu 
objektu) naujai formuojamus (statomus) arba jau suformuotus statinius.

Nebaigti statyti statiniai matuojami ir kadastro duomenys apie juos renkami, 
kai galima nustatyti jų plotą, tūrį, kitus parametrus ir vertę.

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo (statinių) registro pažymėjimas;
  • žemės sklypo geodezinis ar preliminarus planas;
  • statybos (rekonstrukcijos) leidimas (jeigu šiam pastataui statyti jis reikalingas);
  • projektas;
  • įsakymas dėl adreso suteikimo (jei nėra suteiktas).